Vertrouwenspersoon

Gym-, Jazz- en Trunvereniging Meerburg vindt het belangrijk dat onze leden zich prettig en veilig voelen in de sportlessen en bij onze activiteiten.

Veilig Sportklimaat
“Samen naar een veiliger sportklimaat” is een programma van sportbonden en NOC*NSF, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma stimuleert sportief gedrag en pakt ongewenst gedrag aan. Ook de KNGU ondersteunt dit actief.
Wij staan hier volledig achter en onze gekwalificeerde leiding dient zich te houden aan de gedragsregels van de KNGU. Daarnaast vragen wij van hen een zogenaamd VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het training geven aan minderjarigen.
Ook van onze leden en hun ouders verwachten wij dat zij meewerken aan een veilig en sportief gedrag in en rond de zaal.

Commissieleden
Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat leden of hun ouders bepaalde zaken willen bespreken. Daar waar het de lessen en activiteiten betreft vragen wij u om in eerste instantie met de betreffende leiding in overleg te gaan, niet tijdens de training maar op een geschikt en rustig moment. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert of voor het geval u het betreffende thema niet met de leiding kunt/wilt bespreken, neem dan contact op met de één van de commissieleden.

Vertrouwenspersoon
Als er naar uw mening sprake is van ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie en/of (seksuele) intimidatie, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon, Marja Oudshoorn.
Als u onze vertrouwenspersoon onverhoopt niet kunt bereiken of als er andere redenen zijn om buiten de vereniging uw (hulp-)vraag te stellen, dan kunt u contact opnemen met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).