Turnen

Turnen is voor de jeugd vanaf 5 jaar en wordt vaak gevolgd naast de gymnastiek. Op maandag en donderdag is er recreatief turnen, op woensdag worden er voor wedstrijden geturnd. Een aantal maal per jaar kunnen turnsters mee naar de grote turnhal. De data kunt u vinden bij “Roosters – Belangrijke data”.

De turnles begint met een warming-up waar conditie, kracht en lenigheid in voorkomt. Daarna worden er oefeningen gedaan voor de vier basisonderdelen van het turnen: brug, balk, vloer en sprong. De turnsters worden ingedeeld naar leeftijd en niveau volgens de KNGU.

Van alle leden wordt verwacht dat ze zich afmelden als ze niet kunnen komen. Eens per jaar is er een onderlinge wedstrijd waar de hele turngroep aan meedoet. Voor vragen over de inhoud van deze wedstrijden kunt u altijd naar de trainster van het turnen gaan.

Maandag turnen
Op maandag van 18:30 – 19:30 uur wordt er geturnd onder leiding van Marianne met 1 assistent. Er worden nieuwe onderdelen aangeleerd en er bestaat een mogelijkheid om mee te doen met turn- en fundagen. Dit uur is vanaf ongeveer 8 jaar.

Woensdag turnen – selectie turnen
Op woensdag van 18:00 – 20:00 uur wordt er geturnd onder leiding van Fleur en verschillende assistenten. De turnsters zijn geselecteerd uit de recreatie uren.

Er wordt getraind op het niveau: N3 – N4 – D1 – D2 – 4de t/m 6de divisie. Alle turnsters doen mee aan regio/districtswedstrijden en zelf georganiseerde turnwedstrijden.

Van de selectie turnsters wordt verwacht dat ze inzet tonen en bijna geen lessen missen.

Donderdag turnen
Op donderdag van 17.00 – 18.00, 18:00 – 19:00 uur en van 19:00 – 20:00 uur wordt er geturnd onder leiding van Dana, Iris of Loret met 2 of 3 assistenten. Er worden nieuwe onderdelen aangeleerd en er bestaat een mogelijkheid om mee te doen met turn- en fundagen. Het 1e uur is vanaf 5 jaar. De kinderen worden ingedeeld naar leeftijd en niveau.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de turnleiding (zie Contact). Kom gerust een keer meedoen, de eerste 2 lessen zijn gratis!

Leeftijden zijn indicatief, leiding bepaalt in welke groep een (nieuw) lid geplaatst wordt en/of mag proberen.

Kledingvoorschriften
Zie kledingvoorschriften