Jazzdans

Jazzdans is oorspronkelijk een Amerikaans fenomeen, dat ontstond in een smeltkroes van culturen. In het begin van de twintigste eeuw werd de jazzdans echt populair en deed het zijn invloed gelden op muziek, dans, film en theater. Net als de vele ontwikkelingen die binnen de jazzmuziek aan de gang waren, is de jazzdans onderhevig geweest aan diverse invloeden van buitenaf. Jazzdans is namelijk nog niet zo lang de naam voor de jazz, zoals die bij de vereniging kan worden beoefend. Vroeger heette de jazzdansafdeling van een vereniging ‘jazzgymnastiek’. De naam zegt het al, het zag er nogal ‘gymnastiekerig’ uit. De jazzdans die op dit moment bij de vereniging aangeboden wordt, kan zich tegenwoordig meten met de jazz zoals die ook bij ballet- en/of dansscholen gegeven wordt.

Minidance

De eerste lessen dans kunnen al vanaf 3,5 jaar gevolgd worden. De meisjes en jongens leren danspasjes, samen dansen en vooral ook plezier met dansen. Van Nijntje tot K3, maar ook andere kinderliedjes komen langs. Deze wekelijkse 45 minuten legt de basis voor heel veel jaren dansplezier. Als uw kind graag danst, kom dan gerust eens een les kijken!

Kinderjazz

Deze categorie bestaat in Zoeterwoude Rijndijk uit twee groepen (Z-1 en Z-2), ingedeeld op basis van leeftijd en “ervaring”. In deze les maken kinderen spelenderwijs kennis met dans. De lesstof sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt aandacht besteed aan dansexpressie en spierbeheersing.
Ook eenvoudige technieken worden aan de kinderen aangeleerd. De kinderen leren meerdere dansen die ze opvoeren tijdens een demogyjada en tijdens de eindshow. Bij alle jazzdans staat het plezier van dansen voorop!

Wedstrijdgroepen

Meerburg heeft op dit moment 1 wedstrijdgroep, op C niveau. Jaarlijks wordt bekeken of er meerdere groepen aan wedstrijden mee gaan doen. De wedstrijden bestaan uit een oefenwedstrijd in maart, om ervaring met de dans op te doen en een nationale voorronde. De hoogst genoteerden na de nationale voorrondes gaan door naar het NK Jazzdans in juni. Er zijn per leeftijdsgroep, meerdere niveau’s waarop deelgenomen kan worden, ieder niet-geautoriseerde heeft zijn eigen eisen en voorschriften.

Jazz D niveau
Dit is het beginniveau binnen de jazzdans. Dit niveau kan meedoen aan wedstrijden.
Tijdens deze lessen wordt er aandacht
besteed aan technieken, houding en dans-expressie. Als het seizoen enkele maanden aan de gang is, wordt er begonnen met de wedstrijddans. Deze wordt dan wordt stap voor stap aangeleerd. In deze dans zitten de eisen, zoals de gevraagde technieken en een aantal opstellingen, opgesteld door de KNGU. Groepen op D niveau doen mee aan een demogyjada, een wedstrijd en de eindshow. Dit niveau mag nog niet meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Jazzdans.

Jazz C niveau
Dit is een meer gevorderd niveau binnen de vereniging. Aan de leden van deze groepen worden al meer eisen gesteld voor wat betreft de techniek van de bewegingen, de uitvoering, uitstraling en dansexpressie. In de lessen wordt aandacht besteed aan o.a. techniek, lenigheid en kracht. De groepen doen mee aan een demogyjada, één of meerdere wedstrijden en de eindshow. Wanneer er bij een voorrondewedstrijd goede resultaten worden behaald, kunnen de groepen op uitnodiging van de KNGU meedoen aan het Nederlands Kampioenschap.

Jazz B niveau
Aan de leden van deze groepen worden niet meer eisen gesteld voor wat betreft techniek van de beweging, de uitvoering, uitstraling en dansbeleving dan het C niveau, maar het niveau van de dans en de groep is hoger. In de lessen wordt aandacht besteed aan o.a. techniek, lenigheid en kracht om tot een
goede uitvoering van de gevraagde technieken te komen.
De groepen doen mee aan een demogyjada, één of meerdere wedstrijden en de eindshow. De KNGU bekijkt alle landelijke resultaten van de voorrondewedstrijden en nodigt dan groepen uit om mee te doen aan het Nederlands Kampioenschap.

Selectiegroep

Jazz A niveau
Dit is landelijk gezien het hoogst niveau; de leden van de groep zijn 16 jaar en ouder. Voor dit niveau heeft de KNGU nog hogere eisen opgesteld. Zo moeten de leden een dubbele pirouette goed beheersen en trainen ze op een 2,5 of 3 dubbele pirouette. Bij de beoordeling van de dans op een voorrondewedstrijd en het Nederlands Kampioenschap worden er punten gegeven voor de uitvoering, choreografie en dansant. Op dit niveau kun je de titel Nederlands kampioen krijgen; bij de andere niveaus ben je nationaal kampioen op C of B niveau. Het landelijke niveau ligt tegenwoordig erg hoog. Om toch elk jaar een kans te maken op deelname aan het Nederlands kampioenschap wordt het selectiebeleid binnen Meerburg strikt toegepast.

In de selectiegroep kan je alleen komen als je geselecteerd bent door de leiding. Zie hiervoor het selectiebeleid. Deze les duurt langer dan de andere lessen en er mogen maximaal 4 lessen tijdens het seizoen door een lid gemist worden.
De leden van een selectiegroep zijn verplicht technieklessen te volgen.

Selectiebeleid

Binnen het selectiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Wedstrijdgroepen
• Selectiegroep (overleg technische leiding en bestuur)

Wedstrijdgroepen
Alle groepen die (naast demogyada’s) meedoen aan wedstrijden vallen onder de noemer wedstrijdgroepen. Voor deze groepen geldt, dat de TL de verantwoordelijkheid heeft het niveau binnen de groep zoveel mogelijk gelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Leden van de wedstrijdgroepen beheersen de (verplichte) technieken die verbonden zijn aan het niveau van de groep. (Gelijk aan de eisen die door de KNGU aan de choreografie van wedstrijddansen op een bepaald niveau worden gesteld.) Er kunnen echter wel nieuwe leden 1* instromen in deze groepen. De instroom kan tot de datum 1 november. TL heeft tot 1 november de tijd om vast te stellen, welke leden uit de groep mee kunnen dansen in de wedstrijddans.

Dit tweede selectiemoment is bedoeld voor de TL om vast te kunnen stellen, of nieuw ingestroomde leden kunnen meekomen met de
groep. De TL kan dit selectiemoment echter ook gebruiken (zij het bij wijze van uitzondering), om vast te stellen of bestaande leden uit de groep niet deel kunnen nemen aan de wedstrijddans. Leden die niet mee kunnen dansen mogen wel in de wedstrijdgroep blijven dansen (eventueel als reserve). Aan het einde van het seizoen (na het NK) wordt wederom vastgesteld welke leden in welke wedstrijdgroep (of eventueel selectiegroep) het beste tot hun recht komen.
Er zijn dus twee “selectie” momenten:
1. Einde van elk jazzseizoen -> wie hoort in welke groep.
2. 1 november -> kan iedereen binnen de groep meedoen met de wedstrijddans?

Selectiegroep
Voor deze groep geldt, dat de technische leiding de verantwoordelijkheid heeft het niveau binnen de groep zoveel mogelijk gelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Leden van de selectiegroep beheersen de (verplichte) technieken die verbonden zijn aan het niveau van de groep.
Niveau eisen, die door de KNGU aan de choreografie van wedstrijddansen op een bepaald niveau worden gesteld.
Het volgen van trainingen binnen de selectiegroep is niet vrijblijvend. Gedurende het seizoen is het de leden vier maal toegestaan een training te missen. Bij afwezigheid dient men zich, voorzien van een geldige reden, af te melden bij de TL. Er kunnen geen nieuwe leden (zonder danservaring) instromen in deze groepen. Aan het einde van elk seizoen moet worden vastgesteld of alle leden binnen de groep ook volgend seizoen mee kunnen met het niveau van de groep.

Optredens en wedstrijden jazzdans

Demogyjada
In het voorjaar doet de vereniging met vrijwel alle groepen mee aan een demogyjada, in onze
regio georganiseerd door de KNGU. “Demogyjada” staat voor demonstratie
gymnastiek, jazz en dans. Bij deze dansshow, waar ook andere verenigingen en dansscholen aanwezig zijn, is er een professionele crew/
ploeg mensen voor de bediening van de lichten en de muziek aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van black light en flitsende, gekleurde lichten. Er mag gedanst worden in kostuums en/of met allerlei attributen. De vereniging kan kiezen voor een speciale demodans met veel show of voor de wedstrijddans. Het is voor de dansers een mooi moment om de aangeleerde dans voor een groot publiek uit te voeren. Aan de demogyjada is geen wedstrijdelement verbonden. Wel wordt er door een speciaal demoteam van de KNGU naar alle dansen gekeken. De mooiste, leukste of grappigste dans kan gevraagd worden om in het najaar mee te doen aan de landelijke demogyjada in een groot theater ergens in het land.

Oefenwedstrijd
Op deze wedstrijd, georganiseerd door één of meerdere verenigingen kan een groep haar wedstrijddans tonen aan het publiek voordat de officiële voorrondewedstrijden plaatsvinden. Zo kunnen de leden alvast proeven aan de wedstrijdsfeer en de leiding kan bekijken waar de dans nog verbeterd en/of aangepast kan/moet worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen bij de wedstrijd waar het om draait in een seizoen.

Voorrondewedstrijd
Hier wordt door de jazzdansers hun wedstrijddans uitgevoerd en beoordeeld door een officiële jury van de KNGU. Er wordt beoordeeld op de choreografie, dansant en

uitvoering. Wanneer alle voorrondewedstrijden geweest zijn, worden er op basis van het behaalde puntentotaal groepen uitgenodigd voor het Nederlands Kampioenschap. Alle groepen hebben maar één kans om zich te plaatsen voor dit kampioenschap.
De voorrondewedstrijden zijn verspreid over het gehele land. Het wedstrijdreglement is terug te vinden op de site van de KNGU, www. kngu.nl

Jaarlijkse eindshow
De leden van de jazzdans en de streetdance van onze vereniging laten op de jaarlijkse eindshow van Meerburg zien, wat zij het afgelopen jaar hebben geleerd. Voor deze show wordt de gymzaal omgetoverd tot een waar theater. Gezien de vele familieleden, vrienden en andere belangstellenden wordt de show op één dag twee maal achter elkaar uitgevoerd om zo iedereen de gelegenheid te geven hun kind/kinderen nog een keer te zien stralen en schitteren

Optreden op verzoek
Het komt voor, dat er groepen optreden op verzoek van externe instanties. Zo werd er in voorgaande jaren opgetreden tijdens Koninginnedag, Leiden Culinair en de Leiderdorpse sportverkiezing.

De financiële vergoeding, die hiervoor eventueel verkregen wordt, komt geheel ten goede aan de hele vereniging.

Het Nederlands Kampioenschap
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar gehouden. Tijdens dit kampioenschap wordt er per niveau en leeftijdscategorie gestreden om de titel. Het Nederlands Kampioenschap is alleen voor groepen die op A, B of C niveau dansen. Het D niveau kan niet meedoen aan het kampioenschap. Zij zijn volgens de KNGU-norm nog beginnende dansers. Groepen, die tijdens het kampioenschap een voldoende hoog puntentotaal behalen, vastgesteld door de KNGU, promoveren het volgend seizoen naar een niveau hoger.