Gymnastiek

Hou je ook van gymnastiek, kom dan een keer meedoen. De eerste 2 keer is gratis!

Ouder en kindgym, peutergym en kindergym
Bij alle kinderen ligt de nadruk op verschillende bewegingsvormen. Er wordt spelenderwijs aan de motoriek gewerkt door te springen, balanceren, rollen, klimmen, klauteren en rennen. Ook leren de kinderen samenwerken in tweetallen en in groepsverband. Als ze wat ouder worden ervaren de kinderen hoe leuk het is om samen met andere kinderen bewegingsspelletjes te doen. Ongemerkt ontwikkelt de motoriek zich spelenderwijs. Naast de standaard lessen vinden er voor elke vakantie kijklessen plaats. Tijdens deze lessen mogen ze vriendjes en vriendinnetjes meenemen en mag de hele familie komen kijken. Alle toeschouwers worden geactiveerd om ook mee te gaan doen.

Tijdens al deze lessen wordt er aan het Nijntje beweeg diploma gewerkt. Elk kind zal een diploma halen, hier in zijn verschillende niveaus. zo heb je Nijntje beweeg diploma 1 en Nijntje beweeg diploma 2.

Gymnastiek- jeugd
De lessen gymnastiek beginnen met een warming-up, meestal in de vorm van een leuk spel of een praatje. Daarna komen er diverse toestellen aan bod zoals, ringen, touwen, brug gelijk/ongelijk, balk, kast, mat. Stap voor stap worden de techniek en de oefeningen aangeleerd. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau bewegen. De leiding prikkelt de kinderen steeds om hun grenzen proberen te verleggen. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op andere sporten. De kinderen maken kennis met verschillende balspelen zoals hockey, volleybal, basketbal en badminton. Naast de normale sport lessen vinden er ook bijzondere lessen plaats zoals een vriendjes- vriendinnetjes dag. De laatste les van het jaar is een familieles waar dus de ouders en broes/zussen van de kinderen mee mogen doen.