Ereleden

Jan van der Meer, was jaren erelid vanwege zijn bestuurlijke activiteiten in het verleden (16 dec 2015 is hij op 89 jarige leeftijd overleden).

Lucinda Scherphof, is benoemd tot erelid omdat zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kleuter/peutergym en de conditietraining.

Karin Pleij en Fieke Pleij, zijn tot erelid benoemd omdat zij beide een belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van onze Jazzafdeling en de begeleiding/opleiding van onze huidige trainsters.

Wilbert Berk, is december 2014 tot erelid benoemd als blijk van waardering voor het 13 jaar vrijwilliger zijn waarvan 10 jaar voorzitterschap van de vereniging.