Contact

Technische leiding

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op een les dient u zich af te melden bij de desbetreffende leid(st)er. Afmelding voor Conditietraining is niet verplicht.

Jazz leiding

Leonie CoeneMini-Dance
Leonie CoeneZ-1
Demi HofmanZ-2
Demi HofmanJazzdans Volwassenen
U kunt ook contact opnemen via de mail jazzleiding@meerburgzoeterwoude.nl

Conditietraining leiding

Zohra El AsriMaandagavond
Zohra El AsriWoensdagochtend
U kunt ook contact opnemen via de mail bestuur@meerburgzoeterwoude.nl

Gym leiding

Iris van der Drift
Caroline van der Drift
Woensdag gymnastiek
Caroline van der DriftZaterdag gymnastiek
U kunt ook contact opnemen via de mail gymleiding@meerburgzoeterwoude.nl

Turn leiding

Fleur BlijlevenSelectiegroep woensdag
Marianne PetersRecreatiegroep Maandag
Dana AndriesseRecreatiegroep donderdag 1
Dana AndriesseRecreatiegroep donderdag 2
Dana AndriesseRecreatiegroep donderdag 3
U kunt ook contact opnemen via de mail turnleiding@meerburgzoeterwoude.nl

Freerun leiding

Iris van der Drift
Rogier van Kooperen
Vrijdagmiddag, Hoftuyn Leiderdorp
Vrijdagavond (freerun met beperking),
Klerkenhof Leiderdorp
Iris van der DriftWoensdagmiddag
De Eendenkooi Zoeterwoude
U kunt ook contact opnemen via de mail freerun@meerburgzoeterwoude.nl

Bestuur

Voorzitter
bestuur@meerburgzoeterwoude.nl
Astrid Coene06-50556578mail
Secretaris
info@meerburgzoeterwoude.nl
Marleen Andriesse06-42950719mail
Penningmeester
penningmeester@meerburgzoeterwoude.nl
Janneke Mulders06-49745628mail
Ledenadministatie
ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl
Linda Kroonmail
Bestuurslid jazzdans
jazzdans@meerburgzoeterwoude.nl
Kelly van der Meermail
Bestuurslid materialen/webmaster
sponsoring@meerburgzoeterwoude.nl
Peter Versteegen06-54398902mail
Algemeen bestuurslidAnouk Kool06-30772217

Commissies

Jazz/turn/gym/conditietrainingcommissie

Marleen Andriesseaanspreekpunt gymnastiek, turnen, freerun
Kelly van der Meeraanspreekpunt jazzdans/mini-dance
Marleen Andriesseaanspreekpunt conditietraining
Contact opnemen via mail info@meerburgzoeterwoude.nl

Sponsorcommissie en materialen

Peter Versteegen (website)mail
sponsoring@meerburgzoeterwoude.nl

PR en communicatiecommissie

Peter Versteegen (website)mail
sponsoring@meerburgzoeterwoude.nl

Social media

Peter Versteegen (website)mail
Kelly van der Meer (social media)mail
sponsoring@meerburgzoeterwoude.nl

Vertrouwenspersoon

Marja Oudshoorn via mail vertrouwenspersoon@meerburgzoeterwoude.nl