Welkom

Wij zijn genomineerd voor de verkiezing van Club van het jaar!
Stem op ons: https://www.clubvanhetjaar.nl . Kies Meerburg, gemeente Zoeterwoude.

Corona-nieuws
** Helaas zijn alle sportzalen nog steeds gesloten in verband met het Covid-19 virus. We geven (bijna) alle lessen wel weer buiten! Heb je interesse, neem even contact op via info@meerburgzoeterwoude.nl. Want sommige lestijden zijn op dit moment aangepast.

Ook de conditietraining voor volwassen is in kleine groepjes weer toegestaan! Ook hier bent u dus weer welkom, uiteraard nog wel in de buitenlucht rondom De Eendenkooi.

Jongerencompliment voor Demi en Leonie, leiding mini-dance!
Op maandagavond 11 januari hebben Demi en Leonie het Jongerencompliment van de JongerenAdviesRaad Zoeterwoude ontvangen. Zij zijn in het zonnetje gezet voor hun enthousiasme en grote inzet om van een groepje van 3 leden, de mini-dance op te bouwen naar een enthousiaste groep van 15 dansers en danseresjes. Ga zo door meiden, jullie zijn toppers!

Turnen

Freerunning

Gymastiek

Jazzdans

Kom 2 keer gratis meesporten!